Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Đại lý tàu biển Hà Đức/ HADUC Ship Agent

Ngày 07/7/2023

 

PORTS:  NGHI SON - CUA LO - VISSAI - DKC - VUNG ANG - HON LA

 

WELCOME TO HADUC SHIP AGENT!

 

WE ARE THE REPUTABLE SHIP AGENT IN VIETNAM. WE ARE WILLING TO SERVE YOUR SHIP IN THE BEST AND SMOOTH WAY.

 

HADUC LOGISTICS là đi lý và cung ng tàu bin uy tín ti khu vc min trung Vit Nam.

Sau thi gian có mt trong th trường, không ch cung cp dch v cho vn chuyn hàng hóa xut nhp khu, dch v đi lý hi quan, HADUC LOGISTICS đã dn xây dng và m ra thêm cho mình mt dch v mi, tr thành đi lý và chuyên cung ng tàu bin vn ti cho nhng khách hàng có nhu cu.

HADUC LOGISTICS là đi lý ni tiếng ca nhiu ch tàu trên thế gii, bao gm c tàu trong nước và tàu quc tế. Đm bo đa dng các chng loi tàu như tàu ch Container, tàu ch hàng khô, tàu ch hàng ri, tàu chuyên ch các sn phm, hàng hóa đc thù như ô tô, súc vt, thiết b máy móc, hóa cht lng, st thép.

Chúng tôi cung cp tt c các dch v đi lý cho tàu ghé cng Vit Nam: làm th tc ra vào cng, xếp d hàng hóa, sa cha tàu, cung cp hàng cho tàu Đây cũng là đi lý uy tín bo v quyn li cho c ch tàu, cung cp và qun lý thuyn viên, cung ng các thiết b vt tư, cung ng tàu bin...

Li ích khi chn HADUC SHIP AGENT:

Vi nhiu năm kinh nghim trong lĩnh vc, cùng vi mi quan h rng rãi vi nhiu ch tàu, người thc hin khai thác tàu và người thuê tàu, HADUC SHIP AGENT đã đi din thành công cho nhiu chuyến tàu.

Chúng tôi đm bo mang đến cho khách hàng ca mình nhng quyn li tt nht. Cam kết chi phí hp lý, minh bch và được tha thun rõ ràng như trong bn hp đng, không có bt c khong chi phí phát sinh trong quá trình cung cp dch v vn chuyn, thuê tàu hay bt c khong nào gây khó d cho ch hàng.

Cùng vi đó chúng tôi s cung cp lch trình di chuyn rõ ràng, cung cp cho khách thc trng hàng hóa, đm bo hàng hóa s được giao ti tn nơi trong khong thi gian sm nht như đã kí kết trước đó. Đc bit HADUC SHIP AGENT luôn đm bo hn chế ti đa nhng ri ro, thit hi hàng hóa nht có th và sng sàng bi thường thit hi cho khách hàng nếu như các vn đ liên quan đến hàng hóa t phía chúng tôi.

Chn đi lý tàu bin HADUC SHIP AGENT, khách hàng còn được làm vic vi quy trình chuyên nghip, nhanh chóng, tiết kim được rt nhiu thi gian, công sc và đc bit là tin bc hay các vn đ phát sinh khác.

 

 

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN HÀ ĐỨC (HADUC LOGISTICS CO., LTD)

 

Số A314 đường Phạm Huy - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An

 

Phone/zalo/wechat/whatsapp: 0942.822.777 - 0886 669 697 - 0369 488 779

 

Email:  alberthiep.haduc@gmail.com ; office.haduc@gmail.com

Website: haducinfo.com   Skype: albert.hiep1