Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Văn phòng tại Hải Phòng

Ngày 28/6/2016

 

 VĂN PHÒNG TẠI HẢI PHÒNG: 

Số 132 đường Đà Nẵng, Q. Hải An, Hải Phòng

Tel: 0942.822.777 / 0913.528.012

Người đại diện: Nguyễn Văn Bình

Email: office.haduc@gmail.com

Website: haducinfo.com