Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Giới thiệu

Ngày 15/8/2023

 

              CHÀO MNG QUÝ KHÁCH ĐN VI HÀ ĐC LOGISTICS!

                                                                      WELCOME TO HADUC LOGISTICS!

 

        

CHÀO MNG QUÝ KHÁCH ĐN VI HÀ ĐC LOGISTICS!

WELCOME TO HADUC LOGISTICS!

       

      HADUC LOGISTICS chúng tôi là nơi quy t nhng ngôi sao sáng nhiu kinh nghim trên lĩnh vc xut nhp khu, hi quan, hãng tàu, thương mi quc tế ti khu vc min trung Vit Nam.

     

     Vi mong mun cùng đồng hành chia s vi Quý khách v nhng chuyến tàu, nhng lô hàng xut nhp khu được thc hin nhanh chóng, tiết kim thi gian và chi phí, chúng tôi mong mun cung cp cho Quý khách hàng trong và ngoài nước các dch v sau:

Ø                Ø   Đi lý tàu bin và dch v cung ng vt tư, nhu yếu phm cho tàu bin;

    Ø Đi lý hi quan cho tt c các loi hình hàng hóa: Xut kinh doanh; Nhp kinh doanh; Nhp đu tư máy móc thiết b min thuế to TSCĐ; Quá cnh; Tm nhp Tái xut; XNK ti ch; Gia công; SXXK...

Ø               Ø   Dch v Xut nhp khu y thác.

     Ø Dch v xin cp Danh mc min thuế, kim tra chuyên ngành, công b hp quy, kim dch, kh trùng

    Ø Dch v giao nhn, vn chuyn, xếp d, kho bãi, pallet hàng hoá xut nhp khu..

Ø             Ø Dch v giao nhn, vn ti, xếp d hàng hóa xut nhp khu, đóng pallet...

Ø  Dch v vn ti b, bin và cước đường không;

Ø  Xut nhp khu nông sn các loi;

Ø Xut nhp khu máy móc thiết b các loi;

Ø Mua bán g, ni tht các loi;

Ø  Xut khu qung st, đá t nhiên các loi.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      Tr s chính:  S A314, đường Phm Huy, P. Quán Bàu TP Vinh, Ngh An

      Chi nhánh ti Hà Ni: S 07, Ngõ 62/2, Khu B, T 10, Đông Ngc, T Liêm, Hà Ni

       Chi nhánh ti Hi Phòng: S 132 đường Đà Nng, Q. Hi An, Hi Phòng

       Chi nhánh ti Hà Tĩnh: Nhà Trm cng v Hà Tĩnh - Xã K Li - K Anh - Hà Tĩnh

       Các ca khu hot đng: Ni Bài, Hi Phòng, Nghi Sơn, Ca Lò, Nm Cn, Cu Treo, Vũng Áng, Cha Lo, Lao Bo, Đà Nng.

Các d án ln đã thc hin:  D án nhà máy sa TH TRUE MILK (Nghĩa Đàn - Ngh An); D án Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh; Sân phân phi đin 500KV Nhà máy nhit đin Vũng Áng I, Nhà máy Mía đường Sông Con (Tân K - Ngh An), Nhà máy thc ăn Royal Food (Nam Cm - Ngh An); Nhà máy thu đin Dakrong, qung st Lào...

Chúng tôi chuyên làm dch v tiếp vn hàng quá cnh, TNTX đi và đến t nước CHDCND Lào qua các ca khu: Ni Bài, Nm Cn, Cu Treo, Cha Lo, Lao Bo và các cng bin: Hi Phòng, Nghi Sơn, Ca Lò, Vũng Áng, Hòn La, Chân Mây.

HADUC LOGISTICS mong nhn được s hp tác t Quý khách hàng  gn xa đ được góp phn nh bé vào s phát trin ca quê hương đt nước. Vì mt Vit Nam thnh vượng!

       Kính chúc Quý khách Sc khe - An khang !

      Trân trng.

       CÔNG TY TNHH TIP VN HÀ ĐC

       S A314 Đường Phm Huy - P. Quán Bàu - TP Vinh - Ngh An

       Hp/Zalo/Whatsapp/Wechat: 0942.822.777 - 0972.256.996 - 0369.488.779

       Email: alberthiep.haduc@gmail.com /  office.haduc@gmail.com

       Website: haducinfo.com

       Facebook: Đi lý hi quan Hà Đc 

       Youtube: HADUC LOGISTICS