Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ngày 01/12/2020

 Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan:
1. Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá, nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam, mã hàng: 24.02.20.
2. Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt Nam, mã hàng: 22.08.30.00.
Bạn và 1 người khác
 
1 lượt chia sẻ
Thích
 
Bình luận
 
Chia sẻ