Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Văn phòng tại Diến Châu

Ngày 30/11/2022

 

 

VĂN PHÒNG TẠI DIỄN CHÂU: 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỸ THẮNG

Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An

Tel: 0942.822.777 / 0913.076.385

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN HÀ ĐỨC

Số A314 Đường Phạm Huy - P. Quán Bàu - TP Vinh  - Nghệ An

Điện thoại/zalo: 0942.822.777 - 0972.256.996 - 0943.878.787 - 0915.044.486 - 0912.887.657

Email: alberthiep.haduc@gmail.com ;  office.haduc@gmail.com

Website: haducinfo.com   Skype: albert.hiep1