Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục quá cảnh quặng sắt, quặng đồng, quặng kẽm.

Ngày 09/5/2018

Thủ tục quá cảnh quặng sắt, quặng đồng, quặng kẽm.

Ngày 08/5/2018

 

Các mặt hàng Quặng nói trên không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

- Tuy nhiên, mặt hàng này khi quá cảnh Việt Nam thì phải xin giấy phép quá cảnh của Bộ Công thương, làm thủ tục xin cấp phép tại Cục Xuất Nhập khẩu - BCT.

- Loại hình quá cảnh mở tờ khai Vận chuyển độc lập.

- Hàng hoá được chi cục hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên niêm phong và giám sát suốt quá trình vận chuyển và lưu giữ tại Việt Nam cho đến khi đã thực xuất.

Quý vị có thể liên hệ Công ty TNHH Tiếp vận Hà Đức, địa chỉ tại Số A314, Đường Phạm Huy, P. Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An, là đơn vị chuyên thực hiện loại hình này tại khu vực miền Trung, để tìm hiểu thêm.