Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục xuất khẩu đá xẻ ốp lát dùng trong xây dựng.

Ngày 08/5/2018

Thủ tục xuất khẩu đá xẻ ốp lát dùng trong xây dựng.

- Hồ sơ giấy tờ: Giấy phép khai thác & Giấy phép chế biến khoáng sản (Hoặc: Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khai thác Chế biến khoáng sản); Giấy ĐKKD; Hợp đồng & Hoá đơn GTGT mua bán sản phẩm xuất khẩu (nếu là doanh nghiệp thương mại có chức năng kinh doanh khoáng sản), Invoice, Packing lIst...
- Mã HS: 6801.0000
(Đối với mặt hàng đá ốp lát thì không phải làm thủ tục VLAS).