Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục nhập khẩu quặng sắt.

Ngày 08/5/2018

Thủ tục nhập khẩu quặng sắt.

Công ty dự định nhập khẩu quặng sắt có yêu cầu giấy phép hoặc các điều kiện gì đặc biệt không?

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Mặt hàng “Quặng sắt” không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu Công ty căn cứ điều 16 và điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.