Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục nhập khẩu quặng sắt, quặng đồng

Ngày 08/3/2019

Mặt hàng Quặng sắt, quặng đồng không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. 

Về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu doanh nghiệp căn cứ điều 16 và điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.