Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục nhập khẩu quặng sắt, quặng đồng, quặng thiếc, quặng kẽm

Ngày 01/12/2020

Thủ tục hải quan nhập khẩu quặng sắt, quặng đồng, quặng thiếc, quặng kẽm.

 

Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì các loại quặng nói trên không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định nên công ty bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

* Riêng đối với các loại quặng, tinh quặng chứa nguyên tố phóng xạ, việc nhập khẩu phải tuân thủ quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước đối với hàng hoá, dịch vụ đặc biệt hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

* Riêng đối với loại hình quá cảnh thì phải xin giấy phép Bộ Công thương.

Bộ hồ sơ gồm: 

1. Bill of Lading;

2. Commercial Invoice;

3. Packing lits;

4. Chứng thư giám định (nếu cần).

5. Certificate of origina (nếu cần).