Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Dùng tờ khai giấy cho hàng quá cảnh khi hệ thống gặp sự cố

Ngày 28/6/2016

 

(HQ Online)- Khi hệ thống VNACCS/VCIS gặp sự cố, hàng quá cảnh sẽ được hướng dẫn các bước thủ tục cụ thể.

Công chức Hải quan Quảng Ninh giải quyết thủ tục cho DN. Ảnh: Q.Hùng
Trong trường hợp này, hồ sơ hải quan sẽ bao gồm: tờ khai hải quan giấy theo mẫu HQ/2015/XK ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các chứng từ khác theo quy định tại điểm b.2, b.3, khoản 1, Điều 51.

Người khai hải quan khai và nộp hai tờ khai hải quan giấy; xuất trình hồ sơ hải quan và hàng hóa cho chi cục hải quan nơi hàng hóa quá cảnh nhập và chi cục hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa quá cảnh xuất khi được yêu cầu.

Bên cạnh đó, người khai hải quan có trách nhiệm vận chuyển đúng tuyến đường và thời gian quy định; đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, nguyên niêm phong hàng hóa; đồng thời thực hiện khai bổ sung tờ khai hải quan, hủy tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của các đơn vị hải quan làm thủ tục đối với hàng quá cảnh. Trong đó chi cục hải quan nơi hàng hóa quá cảnh nhập thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hàng hóa quá cảnh; kiểm tra hàng hóa; niêm phong hàng hóa; lập biên bản bàn giao; lập sổ theo dõi tờ khai hải quan giấy đối với hàng hóa quá cảnh; trường hợp đến thời hạn (ngày dự kiến đến đích được khai báo trên tờ khai) mà không nhận được hồi báo, chi cục hải quan nơi hàng hóa quá cảnh nhập phối hợp với chi cục hải quan nơi hàng hóa quá cảnh xuất để truy tìm và xử lý vi phạm (nếu có)…

Đối với chi cục hải quan nơi hàng hóa quá cảnh xuất thực hiện tiếp nhận hồ sơ hải quan và hàng hóa quá cảnh do người vận chuyển xuất trình. Tiến hành kiểm tra tính nguyên vẹn của niêm phong hồ sơ hải quan và sự phù hợp các chứng từ trong hồ sơ hải quan; số, ký hiệu và sự nguyên vẹn của niêm phong hàng hóa với số, ký hiệu niêm phong thể hiện trên biên bản bàn giao và tình trạng bên ngoài của bao bì hàng hóa niêm phong (nếu hàng hóa có bao bì niêm phong).

Hải quan nơi hàng hóa quá cảnh xuất lập biên bản về tình trạng nghi vấn và kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh trong trường hợp phát hiện niêm phong hồ sơ, niêm phong hàng hóa hoặc bao bì không còn nguyên trạng.

Bộ Tài chính cho biết, khi hệ thống hoạt động trở lại, nhưng lô hàng quá cảnh nhập đã mở tờ khai hải quan giấy thì tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành thủ tục XK khỏi Việt Nam và lưu hồ sơ thanh khoản riêng. Những lô hàng tiếp sau người khai hải quan phải thực hiện theo đúng quy định và đăng ký tờ khai độc lập trên hệ thống VNACCS hiện hành.