Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục khai báo Hóa chất nhập khẩu

Ngày 05/11/2014

 Thủ tục khai báo Hóa chất nhập khẩu

Hồ sơ thủ tục hành chính:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh
- Bản sao hợp lệ đồng nhập khẩu;
- Phiếu an toàn hoá chất (bản tiếng nguyên gốc hoặc tiếng anh + bản tiếng việt); 
- Bản khai báo hoá chất nguy hiểm có chữ ký của người đứng đầu cơ sở hoạt động hoá chất;
- Bản sao tờ khai hải quan

2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Trình tự thực hiện

- Các tổ chức đề nghị xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) – 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Hóa chất cấp giấy xác nhận cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp.
- Tổ chức nhận Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện.