Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Máy móc, thiết bị NK dưới 30 triệu không là tài sản cố định

Ngày 05/11/2014

 Máy móc, thiết bị NK dưới 30 triệu không là tài sản cố định

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Đắk Lắk vướng mắc trong việc xác định tiêu chí tài sản cố định được miễn thuế NK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Đắk Lắk.
Theo Hải quan Đắk Lắk, căn cứ quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì, tiêu chí nhận biết tài sản cố định là trên 30 triệu đồng. Trường hợp DN nhập khẩu khẩu thiết bị, máy móc nguyên giá một thiết bị, máy móc nhỏ hơn 30 triệu về lắp sử dụng kết hợp với một tài sản cố định khác thì có đáp ứng tiêu chí là tài sản cố định nhập khẩu triển khai dự án đầu tư hay không.

Đưa ra trường hợp cụ thể, Hải quan Đắk Lắk cho biết, DN nhập khẩu quạt công nghiệp về lắp đặt vào hệ thống nhà kính dùng trong nông nghiệp. Một nhà kính thường sử dụng 10 đến 30 chiếc quạt, một chiếc quạt trị giá dưới 30 triệu. Về phân loại không thỏa mãn nguyên tắc lắp sẵn giao ngay cùng với nhà kính nhập khẩu có đáp ứng điều kiện miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định hay không.

Trả lời vướng mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25-4-2013 của Bộ Tài chính thì một trong những tiêu chí xác định tài sản cố định là: nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Do đó, trường hợp DN nhập khẩu thiết bị, máy móc nguyên giá một thiết bị, máy móc nhỏ hơn 30 triệu về lắp sử dụng kết hợp với một tài sản cố định khác thì không đáp ứng tiêu chí là tài sản cố định theo quy định.