Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Hỏi đáp về xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày 05/11/2014

 Hỏi đáp về xuất nhập khẩu tại chỗ.

Hỏi: Kính gửi: Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh 
Công ty chúng tôi đang thắc mắc muốn hỏi về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định nào đối với trường hợp: Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đều đang thực hiện thủ tục hải quan điện tử, theo như hướng dẫn thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 có hiệu lựctừ ngày 01/11/2013, tại điều 45 có qui định thủ tục hải quan đối với loại hình XNK tại chỗ, nhưng không thấy hướng dẫn thủ tục hai quan điện tử đối với loại hình XNK tại chỗ, theo như hướng dẫn của thông tư 128 thì chỉ hướng dẫn khai hải quan truyền thống. vậy khi Công ty chúng tôi đã thực hiện khai hải quan điện tử đối loại hình XNK tại chỗ từ trước đến nay vậy thì từ ngày 01/11/2013 công ty chúng tôi khai hải quan điện tử đối với loại hình XNK tại chỗ thì thực hiện theo thông tư nào? tờ khai hải quan điện tử sẽ dùng theo mẫu của thông tư nào?. Theo như thông tư 128 thì XNK tại chỗ từ ngày 01/11/2013 thì Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ làm thủ tục trước, Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ làm thủ tục sau. Tại điểm 7 b.3 điều 45 thông tư 128…, trừ “việc kiểm tra hàng hóa”… vậy có được hiểu là hàng nhập khẩu tại chỗ thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa không? Nếu như vậy thì trường hợp tờ khai xuất tại chỗ được phân kiểm hóa thì có niêm phong phương tiện vận chuyển không và hồ sơ thế nào? Hỏi thêm: theo như thông như thông 128 tại điều 45 mục 4 hồ sơ hải quan, tại điểm c hóa đơn xuất khẩu, nộp 01 bản chụp xuất trình bản chính để đối chiếu vậy thì chiếu theo thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, tại chương 1 điều 3 mục 2 điểm a …. thì lại hướng dẫn “Hóa đơn giá trị gia tăng” xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu. Vậy thì từ ngày 01/11/2013 thì phải lập hóa đơn xuất khẩu hay hóa đơn giá trị gia tăng cho loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ. Rất mong Quý cơ quan giải đáp thắc mắc trên để công ty chúng tôi thực hiện cho đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
- Căn cứ quy định tại Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;
- Căn cứ quy định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;
- Căn cứ khoản 2 của Công văn số 6501/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2013 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ qui định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC:
Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất trình tự thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ giữa thủ tục hải quan điện tử và truyền thống. Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thực hiện như sau:
- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thủ tục hải quan điện tử thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC.
- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thủ tục hải quan truyền thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.
- Trường hợp thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện tại 02 đơn vị hải quan khác nhau nhưng 01 đơn vị hải quan áp dụng hải quan điện tử, 01 đơn vị hải quan áp dụng thủ tục hải quan truyền thống thì doanh nghiệp thực hiện theo qui định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.
Hướng dẫn này áp dụng đối với cả hàng hóa mua bán giữa DNCX và nội địa.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.