Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Phân biệt Master Bill và House Bill

Ngày 19/6/2013

 Bill Master (MB/L hoặc MAWB) là vận đơn do Hãng vận chuyển trực tiếp (hãng hàng không, hãng tàu) phát hành  cho công ty logistics hoặc các công ty giao nhận. Theo đó, các công ty này sẽ phát hành ra House Bill (HB/L hoặc HAWB) cho khách hàng trực tiếp.

Bill Master được gọi là bill chủ, còn Bill House được gọi là bill thứ cấp.