Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Danh mục hàng hóa XNK thuộc diện quản lý của các Bộ ngành

Ngày 04/7/2013

Các văn bản pháp luật tham chiếu:

 

 - Quyết định 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG.

 

- Nghị định 12/2006/NĐ/-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

 

- Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012 của Bộ Kế hoạch – Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết  bị, phương tiện chuyên dùng, NVL, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sx được ------> làm căn cứ để thực hiện miễn, giảm, xác định đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế XNK theo quy định tại NDD87/2010/NĐ-CP.

 

- Thông tư 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011 của Bộ Truyền thông Thông tin quy định chi tiết thi hành NDD 12/2006/ND-CP đối với hàng hóa thuộc diện quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

- Thông tư 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/03/2012 của Bộ Truyền thông Thông tin Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

 

- Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL Hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (mở tò khai phi mậu dich).  

 

- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người đến 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng.  

 

- Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/06/2010 hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người đến 16 chỗ ngồi chưa qua sử dụng (loại mới).  

 

- Thông tư 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe máy chuyên dùng.  

 

- Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới nhập khẩu.  

 

- Thông tư 32/2011/TT-BLDTBXH ngày 14/11/2011 Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại MMTB, VT có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.  

 

- Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ KHCN.  

 

- Thông tư 88/2011/TT-NNPTNT ngày 28/12/2011 của Tổng Bộ NNPTNT Quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

 

Đức Hiệp