Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Quy trình giám sát hải quan hàng TN-TX qua biên giới phía Bắc

Ngày 14/5/2013

Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 8/5/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan (15 trang)
Posted: 13/5/2013 1:10:39 PM/ Latest updated: 14/5/2013 9:03:43 AM (GMT+7)

Thông tư này hướng dẫn thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa sau đây khi tạm nhập tái xuất (TN-TX), chuyển khẩu qua các tỉnh biên giới phía Bắc:
- Hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2013/TT-BCT, gồm thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế TTĐB và hàng đã qua sử dụng.
- Rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà và các mặt hàng là thực phẩm đông lạnh đưa từ nước ngoài; hàng đã làm thủ tục TN-TX gửi vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu qua biên giới phía Bắc, trừ các loại hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP .
Theo đó, ngoài những chứng từ như hàng nhập khẩu thương mại, khi tạm nhập các hàng hóa trên, thương nhân bắt buộc phải đăng ký cửa khẩu tái xuất trên ô “ghi chép khác" và nộp thêm: hợp đồng xuất khẩu; vận đơn đích danh có ghi số giấy phép hoặc mã số kinh doanh TN-TX; Giấy chứng nhận mã số kinh doanh TN-TX; Giấy phép TN-TX (nếu là hàng đã qua sử dụng). Khi tái xuất, phải khai cụ thể hàng hóa tái xuất thuộc tờ khai tạm nhập nào trên ô “chứng từ đi kèm”.
Theo Điều 4 Thông tư này, hàng hóa TN-TX nêu trên chỉ được lưu giữ tại Việt Nam trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ khi tạm nhập và không được chuyển tiêu thụ nội địa.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2013. Đính kèm Mẫu Biên bản bàn giao hàng hóa kinh doanh TN-TX và Mẫu Báo cáo tình hình hàng hóa gửi kho ngoại quan.

 

Đ.H